Richard Dolan

Richard Dolan – A.D. After Disclosure

after disclosure ufo könyv történelem társadalom

A.D. After Disclosure címmel jelent meg könyv Richard Dolan és Bryce Zabel-től (A magyar címe ilyesmi lenne: Élet a földönkívüliek közzététele után – egy új időszámítás kezdete). Ez talán az első könyv, mely nem bizonyítani próbálja a földönkívüliek jelenlétét, hanem tényként kezeli. A téma kezelése itt kiegyensúlyozottnak és szakszerű, nincsenek benne vad kicsapongások, és elhanyagolt részek. Ez a könyv a tömegekhez szól, akik egy kicsit nyitottak erre a témára, és nem szükségesen van előismeretük exopolitikából. Jó összefoglalást nyújt a témáról, de aki már járatos benne, annak is új kérdéseket vet fel.

Az első fejezet arról szól, hogyan lehetséges, hogy eddig titokban maradt a földönkívüliek jelenléte. Leírja a Majestic elméletet, és megállapítja, hogy van egy csoport, akiket szakadárnak hívnak. Nem csak csoport ez, hanem egy egész civilizáció, saját tudománnyal, infrastruktúrával, kormányzattal, talán részben saját városaival a föld alatt. Ez egy önfenntartó szervezet, amely már 60 éve épül ki, jelenleg titkának fennállásáért küzd.

Közzététel minden szempontból

A többi fejezet sorba veszi a lehetőségeket, hogyan történhet meg a közzététel, azaz a bejelentés, hogy nem vagyunk egyedül. Úgy gondolják, a közzététel egy új időszámítást indíthat, innen a könyv címe. Részletesen leírják, hogyan képzelik el a sajtóbejelentést, találunk benne fiktív parlamenti vitát, elnöki beszédet, és hasonlókat, sőt verseket és popzene szövegeket is.

A közzétételnek fontos jogi, történelmi, oktatási vonzatai vannak. A jogászok arról fognak vitatkozni, hogy “ők” beletartoznak-e a jogrendszerbe és hogyan, perelhetők-e, biztosítható-e, hogy tudomást szereznek az ellenük folyó perről.. Lehet-e őket perelni az eltérítések miatt és rajtuk büntetést végrehajtani? A történelemkönyveket újra kell írni – talán nem csak az elmúlt ötven évet, hanem az elmúlt ötezret. Társadalmilag az 1960-as amerikai mozgalomhoz hasonló indulhat el, egy hasonló kétkedés a hatalomban és lázadás az önrendelkezésért. A fiatalabb generációk könnyen el fogják fogadni a földönkívüliek jelenlétét, míg az idősebbnek nehéz lesz.

A média területén felfordulás várható. Az emberek egyrészt nem fogják elfelejteni, hogy a média volt az, aki az egész jelenséget a “tagadás és nevetségessé tétel” kettős politikájával teljesen kiiktatta a komoly hírek közül. Másrészt a legtöbben innen fognak informálódni és minden információdarabkán csüngeni. A média gyorsan sztárrá fog emelni egyeseket, akiknek meglesz a megfelelő információjuk, mások pedig személyes tapasztalatuk révén fognak előtérbe kerülni. Nyilván lesz olyan is, aki saját földönkívüli kapcsolatot hazudva próbál meg hírnevet szerezni.

Richard Dolan és Bryce Zabel

A közzététel utáni első évben komoly zavargások lehetnek. Extrém esetben hadiállapotot kell kihirdetni és a hadseregnek rendet tartani, ha egyáltalán képes rá. Az emberek pánikkal reagálnak. Felvásárolják az élelmiszerkészletet és ha nem terelik mederbe a kétségbeesésüket, elkezdenek fosztogatni.

Különlegesség, hogy a szerzők online írták együtt a könyvet, és nem választották külön, melyik részt ki írta, hanem összefüggő egész, melyen mindketten dolgoztak, javították egymást. Egy igazi “szerzőpárost” én így képzelek el.

2012: 2 évvel a megjelenése után a könyvet újra kiadják, bővített és átdolgozott tartalommal, valamint a 2011-es év újdonságaival kiegészítve. A könyv alcíme is megváltozott.


Idézetek a könyvből

A közzététel nem önzetlenség vagy hazafiság következménye lesz. A döntés, hogy változtassuk meg a világot – vagy hagyjuk, hogy változzon meg – csak a károk enyhítésére való törekvésből fog megszületni.

A legtöbb ember – az önmagukat szkeptikusoknak nevező embereket is ide értve – elutasította az “ufó” témáról való olvasást. Sehogy máshogy nem tudnak rá gondolni, csak valami science fiction filmekbe való dologként.

Valóban, a félretájékoztatás eme dzsungelében nehéz eldönteni, és sokszor nem is lényeges, hogy ezek az intézmények [egyetemek, kutatóintézetek, társadalmi intézmények] vezetik vagy követnek. [ti. hogy ők aktív részesei-e a hazugságnak és leplezésnek, vagy néma
cinkosok]

Az Internet legkorábbi forgalma nagyrészt UFO-kkal volt kapcsolatos.

Valóban, amikor UFOk-ról van szó, a legtöbb ujságíró minden vizsgálati módszert, melyre nevelték, vakon félredob – még feletteseik vagy kollegáik sem teszik ezt szóvá.

Attól a perctől fogva, amikor a “földön kívüli” szavakat kiejti [az elnök] a száján, sorsa megpecsételődött. Elnöksége lejártáig ezt az egyetlen eseményt kell kézben tartania.

Ha egyszer az elnök elismeri, hogy “nem vagyunk egyedül”, magától értetődő lesz egyes elemzők számára, hogy az UFO esetek közül volt 1-2 valós, és ezzel kristálytiszta, hogy a kőolaj idejétmúlt dolog lesz közlekedési energiának.

[Ujságírók egy ufó esemény kapcsán:] A médiának úgy kellett volna reagálnia, hogy tudósító csoportokat küld ki, akik fel tudták volna fedni a valóságot. Ehelyett olyan jellegű filmriportot csináltak, mint amikor egy kispanda születik a helyi állatkertben.

Képzeljük el az első napot a közzététel után. A tanári szobában szinte az összes tanár azon fog aggódni, hogy amit eddig tanítottak, az vagy téves, vagy túl leegyszerűsített és elavult. A legtöbb iskolai könyvet újra kell írni, jó, ha nem az összest.

Manapság, mikor világunk megfigyelés alatt áll, és dolgokat végeznek vele ismeretlen intelligenciák, az emberiség nagyobb része alszik a kormánynál. A közzététel fel fogja őket rázni.

Képzeljük el, hogy emberek milliói felvetik a földön kívüli lények létezésének lehetőségét. Ezek különösen intelligensek, talán telepatikusak, mágikus technológia birtokosai, és sokkalta fejlettebb kozmológiával rendelkeznek, és itt vannak, a mi világunk határán. Sokan ezt az egyszerű kérdést fogják maguknak feltenni: Én akkor egész életemet elpazaroltam?

[A szakadár civilizáció] tagjai annyira messzinek érezhetik magukat a tőlünk, hogy talán már feladták annak a lehetőségét, hogy az ő szintjükre emeljenek minket.

Talán mi vagyunk az új évszázad hajnalán a legnagyobb show a környéken.

Ez nem csak az emberiség legnagyobb sztorija; ez az emberi történelem sztorija.

(Magyarra fordította K.Z.)