Definíció

Az exopolitika definíciója


“Itt nem valami fényekről van szó az égen, hanem hazugságokról a földön.” (Stephen Bassett)

Az exopolitika fogalma

exopolitics logo2009 októberében néhány exopolitikai vezető személyiség találkozót szervezett és brainstorming módszerrel keresték a fogalom különböző értelmezéseit és használati módjait. Egyértelművé vált, hogy az exopolitika szót 3 behatárolt értelemben használják:
– tudományágként
– nemzetközi mozgalomként
– egy új paradigmaként.

Mind a három jelentésben közös, hogy a földön kívüli élet következményeivel foglalkozik. Ezért dióhéjban az exopolitika definíciója az, hogy a földön kívüli élet hatásaival foglalkozik. A feltérképezett jelentéseket alapul véve egyetértettek a következő pontos meghatározásokban:

köznyelvi meghatározás:
Az exopolitika egy több tudományágat érintő tudomány, egy nemzetközi politikai mozgalom és egy új paradigma. Ezek közül mindegyik a földönkívüli élet létezésének messzemenő következményeivel foglalkozik.

hivatalos meghatározás:
Az exopolitika egy átfogó tudományág, melynek gyökerei a politika tudományok. Kutatással, oktatással és a közügyekkel foglalkozik, az olyan szereplőket, intézményeket és folyamatokat tekintetbe véve, amik a földönkívüli élethez kapcsolódnak, valamint az új paradigmán keresztüli nyilvános elterjedés messzemenő következményeivel.

A következő ábra szemlélteti a különböző jelentéseket (katt a képre):


exopolitika jelentései

Az exopolitikai mozgalom és aktivizmus

Az exopolitikai intézet céljai közt említi a következőket:

  • Olyan szereplők, intézetek és folyamatok támogatása, amelyek a földönkívüli lét bizonyítékainak kutatásához kapcsolódnak.
  • Tudatosság és megértés terjesztése a különböző földön kívüli népek létezésére szóló összes bizonyítékról, és ezek kihatásáról a társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai folyamatokra.
  • Azon földön kívüli népekkel való békés együttműködés elősegítése, akik bizonyítottan elkötelezettek a globális béke, az emberek felelős szerepvállalása valamint az emberiség szuverenitása iránt.
  • Az emberiség nyílt kapcsolatra való felkészítése azokkal a földönkívüliekkel, amelyek létezése hiteles bizonyítékokkal alátámasztott.
  • A bizonyítottan nem földi technológia ismertetése, nyilvánosságra hozatala.
  • A történelem, egyezmények, technológia és aktivitások területén felgyűlt dokumentumok és bizonyítékok felgyorsított nyilvánosságra hozatalának elősegítése a teljes hivatalos közzététel érdekében.

Az exopolitikai aktivizmussal egy alulról szerveződő mozgalom jött létre. A fent említett célok egyben az exopolitikai aktivizmus céljai is.

Az exopolitikai intézeten és alapítóján, Michael Salla-n, kívül a jelentősebb aktivisták névsora: Stephen Basset, Ed Komarek, Alfred Webre, és Scott Jones.

 

Az írás az Exopaedia bejegyzés fordítása.