Fogalomtár

Mivel az exopolitika a hagyományoson kívüli jelenségeket vizsgál, fontos feladat, hogy szavakat alkossunk az általunk leírt jelenségekre. Nehéz úgy beszélni exopolitikáról, hogy az itt ismertetett kifejezéseket nem értjük. Ezek többsége még nem szótári meghatározás, csak a szerzők által (és más körökben) értelmezett jelentése a szavaknak.


2012

árnyék civilizáció

árnyékkormány

bennfentes

dimenzió

közzététel

dualitás

egó

Szakadár civilizáció

eltérítés

entitás

Extraterrestrial Biological Entity

földönkívüli

gyíkok

hibridek

hüllők

illuminátusok

közvetítés

Looking Glass

mainstream

mély földalatti védelmi bázisok

Military abduction

elmekontroll

MJ-12, Majestic

plejádok

programozható életforma

Project Bluebeam

pólusváltás

reptoidok

STO: service to others

STS: service to self

szabadenergia

szürkék

távolbalátás

téridő

tudatosság

ufo

visszafejtés

zérusponti energia

2012:
Alapvetően a nagy váltásra, az emberiség tudatszint változására utal (attól függetlenül, hogy a 2012-es év már elmúlt), de kontextustól függően sok jelentése lehet. Az emberek egy szélsőséges része katasztrófával, esetleges világvégével azonosítja, más része azonnali megvilágosulással. A kettő között bármilyen átmenet elképzelhető. Sokan a “maja naptár végével” kapcsolják össze, amelynek mindkét fent említett értelmezése lehetséges. A maja naptár valójában nem “ér véget” 2012-ben vagy akörül, hanem csak egy nagyobb szakasznak van vége.


árnyék civilizáció:
lsd szakadár civilizáció


árnyékkormány (ang. shadow government) :
a országok hagyományos kormány hatályain kívül működő hatalmi berendezkedés. A szakadár civilizáció(k) kormánya vagy annak részei.belső Föld lények (ang. Inner Earth Beings)
:
A Föld belsejében élő lények. Az elmélet szerint a Föld belsejében hatalmas üregek vannak, ahol egész civilizációk laknak évezredek óta, és csak ritkán jönnek fel vagy foglalkoznak azzal, hogy a felszínen mi történik. Ők nem a Földön levő emberekkel rokonok, nem velük fejlődtek ki, hanem ők is máshonnan települtek ide.bennfentes (ang. insider)
:
Általában egy titkos folyamatban, társaságban, csoportosulásban részt vevő ember. Specifikusan az exopolitikában az árnyékkormánynak dolgozó, vagy a szakadár társadalomban élő ember, aki erről vallomást tesz.dimenzió
:
a Létezés különbözői szintjeiként értelmezhető. A matematikai dimenzióval annyi a közös, hogy a különböző dimenzióban tudatos entitásrészek nem feltétlenül érzékelik vagy értik a tőlük több dimenzióban tudatos entitásrészeket. A Ré szöveg és az oldal szerzői is inkább a “sűrűség” fogalmát részesítik előnyben: az anyagnak különböző sűrűségei vannak – például az asztrálsík egy másik sűrűség, amely mellettünk lehet, de mi a fizikai érzékszerveinkkel nem látjuk.közzététel
:
A galaktikus népek jelenlétének hivatalos (hagyományos állami/nemzetközi szervek általi) bejelentése. Az exopolitika egyik központi fogalma, mivel az egész tudományt legjobban a titoktartás akadályozza, és ez az esemény jelentené a titkok felfedésének kezdetét.dualitás
:
a létezés vagy tudatosság egy olyan szintje, melyben minden létezőt kettő különbözőnek látunk, melyek egymásnak ellentettjei. Az érme két oldala, fekete és fehér, fent és lent, jó és rossz, stb. Egy esemény ok és okozatra való felbontása, tyúk és tojás kérdések ezért “vannak”, és paradoxonokat is sokszor ezért látunk. Magasabbról nézve ezek az ellentétek pont kiegészítik egymást és szükségszerűek.


egó:
a hagyományos ezotériában az anyagi síkon tudatos entitásrész, és a személyiség szinonimájaként is használják.


szakadár civilizáció (Breakaway Civilisation, Breakaway Group):
a hagyományos civilizáció által nem vagy alig ismert, árnyékkormány által működtetett civilizáció, mely együttműködik nem földi népekkel is. Egy részük feltehetően föld alatti és nem-földi bázisokban él és dolgozik (a Holdon, Marson).


eltérítés (ang. abduction):
egy embernek a szokott környezetéből való kiemelése és utána visszahelyezése, hogy erről utólag kevés tudomása/emléke van. Általában akarata ellenére, vagy számára nem előre látható módon történik és sokszor nem emberek végzik. A tipikus eltérítés sokkoló élmény, melyet csak hipnózisban tudnak felszínre hozni, és arról szól, hogy elvezetik egy szabadenergiával működő közlekedési eszközre, melyet általában galaktikus entitások működtetnek, és különböző kísérleteket végeznek el a testével és személyiségével. Az árnyékkormány hadserege is végez eltérítéseket.


entitás (ang. entity):
bármilyen, az ember által minimálisan különállónak elhatárolható, létezéssel bíró dolog összefoglaló neve. A hagyományos spiritualitásban ezek neve lélek (nem mint a test vagy ember tartozéka, hanem mint abszolút létező), démon, angyal. Gyakorlatilag az “emberi” lelket, a segítőket, a földönkívülieket, és mindenkit ide értünk, beleértve az esetleges pusztán biológiai entitásokat is.Extraterrestrial Biological Entity (EBE)
:
jelentése “földön kívüli biológiai entitás”. Félrevezető név, mert minden anyagi/fizikai testtel rendelkező entitást így kívántak hívni, annak figyelembe vétele nélkül, hogy ezek a földön is élhetnek (vagy a Föld jövőjében, múltjában).földönkívüli
:
idejét múlt fogalom a galaktikus népekre/csillagközi lényekre/…gyíkok
:
általában lekezelő jelentésű szó a reptoidokra.hibridek
:
ember és nem földi nép keresztezéséből származó élőlény(ek). Dulce bázisának neve összeforrt a hibrideket létrehozó titkos projekttel. A legtöbbet szürkék és emberek keresztezéséről vagy egy lélek nélküli robot faj létrehozásáról beszélnek.hüllők
:
lsd reptoidokilluminátusok
:
a földet állítólag irányító, háttérben működő titkos társaság(ok). Ez a fogalom nem csak exopolitikai és ufológiai környezetben használatos.Isten hangja (ang. Voice of God)
:
egy technológia, amellyel közvetítők agyába tudnak beültetni szöveget, úgy, hogy fizikailag nem kell a közelében sem lenniük. Spirituális anyagot közvetítő és földönkívüliekről beszélő emberek megvezetésére használják, úgy, hogy a közvetítők maguk is elhiszik amit mondanak vagy közvetítenek.közvetítés
:
egy ember esetében a saját személyiséget nagy mértékben háttérbe szorító, egy másik-önmaga entitás tudatosságát előtérbe hozó emberi megnyilvánulás. Specifikus esete a beszéd általi közvetítés, melyben a közvetítő rövid felvezetés/meditáció után egy módosult tudatállapotban a közvetített entitás gondolatait lefordítva, az ő lényét közvetíti. Tágabb értelemben a művészi tevékenységek és intuitív cselekedetek is ide sorolhatók. Még tágabb értelemben minden nem a személyiség/egó által indíttatott megnyilvánulást ide kellene sorolni, mint a személyiségi/anyagi síkon túl levő entitásrész közvetítését.Looking Glass
:
szó szerint “(Távolba)látó Üveg”. Egy berendezés, amely segítségével egy másik téridő koordinátát lehetséges érzékelni a sajátunkon belül. Tehát a múlt vagy a jövő láthatóvá válik egy adott idővonalon belül. Egy hasonló technológiát jelent az állítólagos sárga doboz (“yellow disc”), amelyet balesetet szenvedett repülő csészealjakon találtak. A témáról bővebben Dan Burisch tájékoztatott például a Camelot interjú keretein belül.mainstream
:
minden, ami nem a szakadár civilizáción belüli, tehát ami a hagyomános civilizáció. Ahhoz a civilizációhoz tartozó, amely csak a Földön él, kb 8 milliárd ember alkotja, és hivatalosan demokratikus, választott kormányok és azok intézményeik vezetik. Ez a mainstream társadalom. A mainstream tudomány az egyetemeken és kutatóintézetekben oktatott és alkalmazott tudományt jelenti, amit mainstream tudományos ujságokban publikálnak.mély földalatti védelmi bázisok (ang. DUMB=deep underground military bases)
:
Mélyen a föld alatt levő állítólagos bázisok. Ezek több km-el a föld alatt találhatók és egymással össze vannak kötve mágneses gyorsvasutakkal. Bennfentesek szerint világszerte legalább 50 ilyen bázis létezik. Ezeket részben az amerikai titkosszolgálatok (az NSA nemzetvédelmi szolgálat) és nem földi népek vezetik. Egyrészt laborok és börtönök, másrészt egész városok találhatók bennük. Az alagutak létrehozására szolgáló berendezések a titkosított szabadalmak közé tartoznak, feltehetően atomenergia működteti őket. A bázisokat a szakadár civilizáció használja. A legismertebbek az 51-es körzet (Area 51) és Dulce.Military abduction (MILAB)
:
emberi fegyveres alakulat (általában az árnyékkormány fegyveres alakulata) által végzett eltérítés.Elmekontroll (ang. Mind Control)
:
lényegében agymosás, az elme befolyásolása elektromágneses sugárzás és/vagy vegyi szerek által. Általában sok és távoli ember agyi/érzelmi állapotát lehet befolyásolni különböző alacsony rádiófrekvenciákon nagy teljesítménnyel. Az első ilyen kísérleteket a Montauk bázison végezték. A befolyásolást katonai célokra fejlesztették ki. Klasszikus agymosás esetén általában az elmét módosító szereket, kábítószereket használnak. Ne keverjük össze az agykontrollal, amihez nincs köze.MJ-12, Majestic
:
1947 után, a roswelli és hasonló repülő csészealjakkal történt balesetek után alakult csoport, melynek feladata az esetek kivizsgálása és az esetleges lehetőségek kiaknázása volt. Eredetileg 12 tagja volt. A csoport létezéséről hivatalos információ nincs, csupán egy a 70-es években felszínre került dokumentum írja le az eredeti névsort és a csoport alakulását. A bennfentesek szerint egy tag halálozása után újat választottak a helyébe. Feltehetőleg manapság már nem létezik, vagy ha igen, akkor csak egy része a földönkívüliekkel foglalkozó csoportoknak (és az árnyékkormánynak), és már teljesen más keretek közt működik, mint eredetileg.plejádok (ang. Pleiadians)
:
a Fiastyúk csillagkép után elnevezett, állítólag az emberiséget szülő/ehhez genetikailag hozzájáruló nép. Több állítólagos közvetítőjük van, a legismertebb közülük Barbara Marciniak. Külsőleg talán ők hasonlítanak leginkább az emberre. Billy Meier is feltehetően velük állt kapcsolatban.programozható életforma (ang. programmable (generated) lifeform, PLF)
:
Bennfentesek szerint elsősorban a szürke, kis ember alakú lények nem valódi élőlények, hanem olyan lélek nélküli robotok, amik élő szövetből vannak. Ezeket vagy klónozással, vagy gép és biológia keresztezésével hozzák létre. A hasznuk a programozhatóság, vagyis elfogadnak parancsokat, és a memóriájuk is jobb, mint embereké, vagy távirányíthatóak. Azt is mondják, hogy ember és szürke genetika keresztezésével is hoznak létre ilyen lényeket a szuperharcos programok. A kép ennél is bonyolultabb, mert képbe kerül a mesterséges intelligencia is, legalábbis James Casbolt/Michael Prince írása szerint.Project Bluebeam
:
az illuminátusok vagy egyéb titkos társaságok (pl. Majestic) által tervezett eseménysorozatok, melyek célja, hogy az emberiséget egy diktatúra alatt egyesítse. Az egyik lényeges eleme a hamis UFO képek holografikus vetítése az égre, és ezzel meggyőzzenek mindenkit, hogy az összes világvallás egy, és valójában őket, a látogatókat értelmezték félre, mint istenek. Az égi show meggyőzi a tömegeket, hogy létrejöjjön egyféle egységes állam, amelyben elég hamar kiiktatják a papírpénzt és beáldozzák az emberi jogokat.pólusváltás
:
a föld mágneses vagy fizikai (forgástengely) pólusainak megváltozása. A New Age kultúrában 2012-höz hasonló (sokoldalú) jelentése volt, most egyre kevésbé használatos.reptoidok
:
egy (állítólagos) galaktikus nép, melynek kinézete hüllőkre emlékeztet és általában alacsonyabb fejlettségi szintet és negatív irányultságot hoznak velük kapcsolatba. Reptiliánoknak, hüllőknek vagy “gyíkoknak” is nevezik őket. David Icke és mások szerint ők hozták létre a vérvonalakat, amelyek titokban uralkodnak a földön, és az emberiség keletkezésében is részt vettek (Sitchin).STO: service to others
:
nem-önmaguk segítése felé irányuló (entitások). Úgy szolgálják Istent, hogy más-önmaguk erősítésére összpontosítanak. Ez az Egység Törvényében szereplő fogalom helyett inkább “pozitív” jelzőt használjuk az oldalon.STS: service to self
:
önmaguk segítése felé irányuló (entitások). Úgy szolgálják Istent, hogy önmaguk erősítésére összpontosítanak. Ez az Egység Törvényében szereplő fogalom helyett inkább “negatív” jelzőt használjuk az oldalon.szabadenergia (ang. free energy)
:
összefoglaló név az olyan energia(forrásra), amely nem égés során keletkezik, alkalmazása során nem keletkezik hulladékanyag, és regenerálódó. Általában minden olyan energia(forrás), amely nem fogy ki, de nem az alternatív (nap, szél, víz, geotermikus) energia.


szürkék:
összefoglaló név az olyan galaktikus népekre, amelyeknek szürke színű ruhájuk vagy bőrük van. Több fajta szürkét különböztetnek meg, például magasságuk alapján. Sok eltérített beszámolójában szerepelnek és a hollywoodi filmekben: a média kedvencei, mely általában félelemkeltésre használja őket. Feltehetően ők működnek leginkább együtt az árnyékkormánnyal. Lehet, hogy egyes szürkék programozható életformák (PLF).távolbalátás (ang. remote viewing)
:
egy módszer arra, hogy az öt érzékszervünk által jelenleg nem elérhető dolgokat érzékeljünk. A távolbalátás tudományosan megalapozott, nagyjából mindenki által megtanulható eszköz, melyet a fegyveres és bűnüldözési intézmények és az árnyékkormány intézményei is alkalmaznak és fejlesztenek. Első kialakítói Harold Puthoff és Ingo Swann. Ezt a képességet bizonyos fokon az agykontrollban is oktatják. A technika nyugati elterjedése Ron Hubbardhoz köthető.téridő
:
a “3D”-ben, idő és tér fogalmainak gyűjtő neve. Ezen túlmutatva azt jelenti, hogy duális szinten a téridőből tekintve mindennek van kiterjedése, eleje és vége.tudatosság (ang. consciousness)
:
talán az Alkotó/Isten/Jelenlét megnyilvánulási formája, nem igazán meghatározható fogalom.ufo
:

szabadenergiával működő vagy gondolatok segítségével irányított, levegőben lebegni képes hely- és esetleg időváltoztatásra képes, anyagban érzékelhető közlekedési eszköz, közismertebb nevén repülő csészealj. A hagyományos köznyelvben az ilyen eszközök irányítóit is ufo-knak vagy ufonautáknak hívják. Az exopolitikában ezek a kifejezések nem célszerűek, mert túl sok elsődleges jelentésük van és másodlagos jelentéseik is eltorzították, említése többnyire bulvár és szakavatatlanság benyomását kelti.visszafejtés (ang. reverse engineering)
:
Egy műszaki szerkezet tanulmányozása és utána lemásolása. Egymással versengő cégek szokták végezni, hogy egymás termékeit utánozzák, pl Kína másolja a Nyugat termékeit. Exopolitika téren a repülő csészealjak és egyéb technológiák visszafejtésre kerültek az árnyékkormány által. Ennek a mikéntjébe például Phil Corso ad betekintést könyvében.zérusponti energia (ang. zero-point energy)
:
lsd szabadenergia. A zérusponti energia a fizikához közelebb álló fogalom, arra gondolva, hogy ez az energia azonos azzal, ami kvantummechanikai számításokból következő, az univerzumban/vákuumban is jelen levő energia (a harmonikus oszcillátor kvantummechanikai leírásában alapállapotban is jelen levő energia). Mások az éterből (melyet különbözőféleképpen definiálnak) kinyert energiára értik.