Ismertető

Hogy állunk most, a 2020-as évek felé közeledve? A Földön 2016-ban még alapvetően egy elnyomó hatalmi berendezkedés működik, mely az emberek többségének nem teszi elérhetővé az alapvető földi szükségleteket, mint lakhatás, étkezés, biztonság; holott a technológia adott rá. Amíg alapszükségletek nincsenek kielégítve, az élet az embereknek – még a nyugati társadalmakban is, ahol a 40 órás munkahét robotja miatt szenvednek – arról szól, hogyan éljék túl a mát, és csak a felső egy százalék él ennél magasabb tudatszinten, amelyben érdekelni kezdik a magasabb rendű igazságok és a spirituális fejlődés. Közben a Földünk ökoszisztémája is jelentősen károsodik és kibillent az egyensúlyából.
Ez az uralom nem csak egy szűk rétegről szól, mely elnyomja a többit, hanem ugyanúgy arról, hogy az emberiség tudati fejlődése – az elnyomottaké – még nem emelkedett oda, hogy rá tudjon fordulni a belső fejlődés ösvényére. A spirituális közösségekben sokan már korábbra várták ezt a váltást és türelmetlenek, és persze a Földnek megvannak az égi ritmusai, melyek megmondják, hogy 2012 körül zajlik le ez a változás. Úgy tűnik, hogy legfőbb ideje, hogy mozduljon valami. Ezen a mozgáson nagyot lendítene az esetleges közzététel, mely elismerné a galaktikus civilizációk létezését. Nem csak szociális, vallási oldalról megközelítve, hanem a technológiai implikációk miatt is: ha vannak, akkor vannak járműveik is, és sokkal hatékonyabb energiaforrásaik, amik az energiafelhasználásunkat és közlekedésünket forradalmasítanák. Itt következik egy felsorolás, melyben vázlatosan pontokba szedtük, milyen téren és témák mentén jelent változásokat az exopolitikai valóság megismerése.

Közzététel

A közzététel az exopolitika jelenleg legfontosabb fogalma, és azt jelenti, hogy hivatalosan bejelentik a Földön kívüli élet és népek létezését. Ezzel együtt jár, hogy kiderül, titokban már az emberek egy része régóta készül erre, kommunikál velük és szövetségeket is kötött velük. Napvilágot lát a sok technológia, amit ennek kapcsán megismertünk. Ezeknek a tényeknek a megismerése teljes társadalmi, politikai és világnézeti forradalmat hoz magával.

Szakadár társadalom

Az amerikai árnyékkormány az 50-es években alakult és később az egész világra kiterjedő árnyéktársadalom jött létre, hogy titokban tartsa a földönkívüliek létezését. Ez a társadalom a mienktől külön létezik (pl ott nincs úthálózat, internet, telefon, posta, vagy csak belső hálózatok), és nem a hagyományos kormányok irányítják. Saját hatalmi struktúrája van és saját költségvetése. A benne dolgozók egy része tudatos arról, hogy egy titkos projektbe dolgozik, de tilos beszélnie róla. Egy másik részét elmekontroll technikákkal kezelik, hogy ne emlékezzenek semmire. Olyanok is vannak, akik csak ezen belül élnek és nem is tudnak sok mindent a mi társadalmunkról, kvázi rabszolgaként dolgoznak.
A szakadár társadalom emberei többnyire a föld alatti katonai bázisokban dolgoznak, amik az egész világon elszórva találhatók. Föld alatti vonat köti össze egy részüket. Ezen kívül még a Holdon és Marson is vannak bázisok, amikben részben emberek, részben földönkívüliek dolgoznak együtt.
Az árnyékkormány nem egy egységes szerv, hanem sok bizottságból áll, akik nem feltétlenül tudnak egymásról és céljaikról. A szakadár társadalom felépítésére az jellemző, hogy nagyon kevesen tudják a teljes igazságot, és minden szinten más a hazugság arról, hogy mit miért kell csinálni.
Az utóbbi időben az a gondolat is előkerült, hogy nem csak egy, hanem több szakadár társadalom is létezik, és egyesek már évezredek óta léteznek párhuzamosan a Földön vagy a Föld belsejében vagy akár egy másik sűrűségben.

Fejlett technológia

A galaktikus népek magukkal hoztak új technológiát és tudást, amit részben velünk is megosztottak, egy másik részét pedig az árnyékkormány visszafejtette a lezuhant csészealjakból és máshol talált tárgyi leletekből. Saját magunk tudunk építeni vagy legalábbis működtetni űrhajókat, melyek a csészealjakhoz hasonlóan működnek. Ezzel együtt fejlődött a zérusponti energia alkalmazása és az időutazás is. Először olyan technológia jött létre, amivel egy lehetséges jövőbe vagy múltba lehet látni, később maga az utazás is valósággá válhatott. Ezek nem veszélytelenek: általában bármilyen időkísérlet, már a jövő megtekintése is egy idővonal manipuláció, melynek súlyos következményei lehetnek.
Ezzel párhuzamosan a fegyverek is fejlődtek és az emberek befolyásolására, irányítására való technikák, az elmekontroll, agymosás, amivel emlékeket lehet manipulálni vagy beültetni, gondolatokat másoknak közvetíteni, részben cselekedeteket irányítani valamint szélsőséges esetben a személyiséget torzítani és hasítani.
Az elmetechnológiák ezoterikusan hangzanak: intuíció, távolbalátás, telepátia, és új gyógyítási módszerek, de ezek is ide sorolhatók, és ezeket az agy/elme fejlesztésével lehet elérni és tanítják.
Az árnyékkormányok elmekontroll és elmetechnológiák együttes alkalmazásával újféle katonákat, szuperharcosokat hoztak létre, akik képesek felvenni a harcokat akár földönkívüliekkel.

Tudatváltás

A legtöbb szakadár társadalomból érkező bennfentes tudósítása szerint a mostani korszak egy nagy gócpont, ahol sokfelé fejlődhet tovább az emberiség. Sokak szerint napkitörések, az “10./X bolygó” vagy a Föld ritmusai miatt egy nagy pusztítás vár a Földre, és ezt a földönkívüliek is tudják, sőt, ezért van ekkora jelenlét és aktivitás most ismét. Úgy tűnik, hogy az “idővonalak konvergenciája”ként is lehet értelmezni ezt: a mostani fókuszpontból sokfelé elindulnak különböző idővonalak, melyhez különböző fejlődés és jövő tartozik, és ezekből az alternatív jövőkből érkező látogatók próbálnak minket befolyásolni erre vagy arra.
Ezek az elméletek egybeesnek a spirituális és közvetített információkkal annyiban, hogy azok is egy nagy tudatváltásról beszélnek, amelynek pusztulás vagy felemelkedés a következménye. Egy biztos: hogy ez most van.

Ősi idegenek és az emberiség múltja

Nem újdonság, hogy a régészetben sok megmagyarázatlan lelet van, elsősorban arról, hogyan emeltek elődeink fejlett technológia nélkül többtonnás kőépítményeket, hogyan volt fejlettebb műszaki tudásuk, vagy hogyan építhettek olyan helyekre városokat, amik most a víz alatt vannak. Nyilvánvaló, hogy van egy rejtett történelem, aminek a feltárása még várat magára. Kiderült azonban, hogy nagyon sok köze van a földönkívülieknek ezekhez az ősi civilizációkhoz: régen sok kapcsolat volt a Föld és más civilizációk között, és pont ezek az ismeretlen láncszemek – mind régészeti szempontból, mind pedig az ember genetikai evolúciójában. Ugyanis mind az árnyékkormány tudománya, mind a spirituális források szinte egyöntetűen azt mondják, hogy az ember nem természetesen fejlődött ki, hanem mások hozták létre és tervezték génjeinket és felépítésünket. Ezután égető fontosságú lesz megtudni, honnan is származunk mi emberek, és hogy mi történt azóta, mit változtunk vagy változtattak azóta a felépítésünkön és a bolygón.

Önkényuralom és titkos társaságok

Néhány ember számára nem volt újdonság a földönkívüliek megjelenése. A titkos társaságok, mint az illuminátusok, magasabb köreiben mindig is tudtak erről, sőt, a saját, nekik nagyon fontos vérvonalaik visszavezethetők földönkívüliekhez. Ez azt jelenti, hogy ennek a néhány családnak más az eredete, mint a többi embernek és akár kapcsolatban állhattak velük azóta is, vagy egyenesen az ő érdekeiket képviselték. A titkos társaságok játszmája a hatalom, és ehhez az út a félelmen, az állandó erőforráshiány fenntartásán és az emberi szükségletek ki nem elégítésén át vezet. Ezek a titkos társaságok az árnyékkormányt is átszövik és több-kevesebb befolyással bírnak. Nemrég még teljesen a kezükben tartották a hatalmat és az események alakulását, a tudatváltással azonban, ahogy az egyénnek egyre több a tudatossága, felelőssége és ereje, úgy csökken az ő jelentőségük.
A hatalom fenntartásának egyik alapeszköze a pénz és adósság általi függésben tartás. A mai központi bankok és tőzsde, hitelezés pénzrendszere úgy van kialakítva, hogy mindig függésben tartsa az egyént és kevés teret engedjen az egyéni szabadságnak és kreativitásnak. Ennek a rendszernek alapvetően meg kell változni, ha előre akarunk lépni, viszont nagyon kevéssé ismert ennek az elnyomó tulajdonsága.
A centralizált hatalom fenntartásához a titkos társaságok az energiaellátást is a kezükben tartják (kőolaj, egyéb nyersanyagok), és ezért akadályozzák meg minden áron, amíg tudják, hogy decentralizált energiaforrások – például zérusponti energiás generátorok – terjedjenek el. A közzététel egyben ezeknek a titkos társaságoknak és elnyomó mivoltuknak a lelepleződését is jelentené.

Tovább: Az igazság keresése