Fénymunkások

Fénymunkások és exopolitika

A fénymunkás címke egy önként vállalt jelző, mely azt tükrözi, hogy a fényt képviseljük, a fényhez, egy magasabb tudatossághoz orientálódva próbáljuk az életünket élni.

Ezt a vonalat talán a New Age vallás egy irányzatának lehetne tekinteni; jellegzetesen a szeretet és fény fogalmak köré épül ez a vonatkoztatási rendszer, és kevésbé szól összeesküvéselméletekről, kis zöld lényekről és hatalmi visszaélésekről. Egyik sarokköve, hogy most, a 2012 körüli években és évtizedekben történik egy nagy váltás, a “Great Shift”, vagyis a Föld következő fejlődési fázisába, azaz egy magasabb tudatossági szintre történő belépés (tudatváltás). Ez kisebb-nagyobb felfordulással és változással történik, de a korábbi ilyen váltásokkal szemben most az emberiség fizikailag nem pusztul el, nem szűnik meg a civilizáció, hanem az inkarnáltak emberi testben maradnak. Az új társadalomban, amely ez után jön el, többek között túllépünk a karmikus rendszeren; az anyagi sík és túlélés helyett a lelkek fejlődését tekintve a szeretet és belső fejlődés válik központi motívummá. A fizikai szükségletekről nem kell többet kínkeservesen megdolgozni.

Az irányzat hangadója a Lee Carroll által közvetített Kryon entitás, aki után egy egész sor további közvetítő kezdte el működését:
Geoffrey Hoppe – Crimson Circle – Tobias és Kuthumi, Steve Rother és a Lightworker, és Fred Sterling-Kirael és később még sokan mások.
Az Esther Hicks-Abraham anyag is ide tartozik (Law of Attraction, Secret-Titok), és az Egység törvénye (Ré/Law of One) is sorolható ide, csak időben korábban volt és a nyelvezete kicsit más. Rajtuk kívül még számos közvetítő és gyógyító képvisel többé-kevésbé hasonló nézeteket, csak a hangsúlyokat máshova rakják.

Általában a fénymunkásokat azzal szokták kritizálni, hogy elrugaszkodnak a fizikai valóságtól, lenézik a mindennapi életet és legrosszabb esetben menekülést keresnek a túlvilági álmodozásaikban. Sok ezoterikus guru képződik, akiknek hívei lesznek, és csak rá figyelnek, mint egy vallásban vagy szektában, a központban álló vezetőnek az egója pedig megnő, a túlságos figyelem miatt messianisztikus gondolatai támadnak, és a kezdeti nyitottságot versengés és nagyra törés váltja fel. Fontos látni, hogy nem emiatt nem szükséges mindet sablonozni, mert ahol ez az eset áll fenn, ott is találunk értékes gondolatokat.

A fénymunkás gondolatrendszer a földön kívüli élet tényét pozitív dolognak tekinti, egyrészt azért, mert köztük vannak az emberiség rokonai sőt szülei, akik a genetikai mintát szolgáltatták számunkra, vagyis ők ránk mint gyermekeinkre tekintenek. Többségben a negatív vagy csak megfigyelő csoportok létét elismerik, azonban az az általános felfogás, hogy ezekkel nem érdemes túlzottan foglalkozni, mert azzal is erősítjük őket és azt az alternatívát, amelyben ők kerülnek túlsúlyba és hatalmi pozícióba a Földön.

Tulajdonképpen elgondolkodtató kérdés, hogy ki is a földönkívüli? Az ember őshonos itt, vagy ide telepítették? Ha az (emberi?) lélek számos más bolygóra is tud inkarnálódni, mennyire nevezhetjük azokat, akik máshol születtek, földön kívülinek? Lélekben talán semmilyen különbség sincs köztünk. A fénymunkás és általánosan a New Age-es ezotéria szerint a lelkek klaszterekbe/csoportokba tartoznak, és ezek együtt fejlődnek, és a Föld csak egy fázis/egy lehetőség a sok közül, ahova inkarnálódni lehet a tanulás és fejlődés folyamatában.

Kerry Cassidy, a Project Camelot alapítója, nem annyira szereti a fénymunkás fogalmát, inkább a fényharcos (Light Warrior) fogalmat részesíti előnyben. Szerinte a “munkás” kifejezés a régi engedelmességtudatot képviseli, míg a harcos inkább egy szuverén, felnőtt egyén. A Camelot tanúk közül többen is spirituális vonatkoztatási rendszerben élnek, például Bob Dean beszél előző életeiről, amikben részben feleségével együtt vett részt, George Green pedig három könyvet írt hasonló szemlélettel.

David Wilcock sem annyira használja a fénymunkás fogalmat, mert szeretne elhatárolódni az “airy-fairy” fajta “pozitív gondolkodóktól”. az Egység Törvénye anyagra hivatkozva azt vallja, hogy ezek a csoportosulások a negyedik dimenzió, a szeretet körébe tartoznak, egy kicsit túltengenek a romantika, álmodozás felé. A következő szinthez azonban szükség van a bölcsesség, a nála “ötödik dimenzió” elemére is.

A fénymunkás vonatkoztatási rendszer és az exopolitika között a földönkívülieken túl egyéb közös gondolat is akad: az időmanipuláció/idővonalak, valamint és a szabadenergia kérdése.
Az előbbi a fénymunkások szerint abban nyilvánul meg, hogy az emberiség most, a váltás előtt és közben, átírja a jövőjét és múltját, azaz másik idővonalba vált át, és hogy sok lehetősége van valamelyik párhuzamos idővonalba kerülni – egyénileg vagy csoportosan.
A szabadenergia kérdésében a két rendszer megegyezik abban, hogy létezik ilyen – Kryon például a mágnesség mesterének vallja magát, és mint ilyen, számos alkalommal utalt rá, hogy mágneses tekercsek megfelelő elhelyezésével és gerjesztésével könnyen elő lehet állítani zérusponti energiát (sőt ilyen meg is történt, csak elnyomják a kibontakozását).

Egy további gondolat az ún. karantén, vagyis az, hogy a Föld valamilyen módon elzárt területnek számít, amit valakik őriznek, hogy ne jöhessen ide bárki. Mindkét rendszer egyetért abban, hogy legalábbis mostanáig a karantén az oka, hogy nem találkozunk tömegesen csillagköziekkel. Eltérés abban van, hogy a karantén mi célból és ki által került bevezetésre. David Icke és például a Plejádok Barbara Marciniak általi közvetítés szerint a karantént reptoid fajok hozták létre, hogy alacsony tudatossági szinten tartsák az emberiséget. A földi élet értelme számukra az, hogy néhány fénymunkás avagy kozmikus vándor ide inkarnálódik és megpróbálja áttörni ezt a karantént, amit inkább egy fény és megvilágosodást gátló valaminek képzelnek el. Vagyis a karantén tulajdonképpen maga a fátyol, ami elválaszt a felsőbb sűrűségektől és a szabadságtól; analógiásan a bal és jobb agyfélteke közti határvonal.
A fénymunkások szerint is szándékos a karantén, azonban saját magunk vállaltuk és szándékosan azért van, hogy az emberiség eljátszhassa a fejlődéséhez szükséges drámát, a dualitást, és a fátyolra is pont ezért van szükség. A két magyarázat íly módon kiegészíti egymást.

Kryon a földönkívüliekről

Kryon

Kryon egy entitás, aki Lee Carroll és mások által közvetít üzeneteket az emberek felé.
Általában kifejezetten spirituális témákra koncentrál, azonban néhány galaktikus csoportot is említ, akik a mostani időszakban a Föld körül tevékenykednek.
Azt mondja, hogy hasznos a galaktikusok közvetítéseit figyelni, mert az egész valóság részekben nyilvánul meg, és mindegyik csoport egy másik aspektust helyez előtérbe. Tehát lehet, hogy 1-2 helyen el is térnek egymástól, de ez azért, mert egy kicsit más oldalról látják a valóságot. A következő csoportokat a Kryon II-es könyvből idézzük fel. A többi könyvében is említi őket.

 

Segítő csoportok
  • “Saggitáriusok” – a galaxis közepén vannak. Számunkra jelenleg ismeretlenek.
  • Arcturiánusok és Ashtar csoport: vannak közvetítőik, szorosan összekapcsolódnak a (pozitív) céljaik. Az Arcturiánusok elmennek 11 évvel Kryon [csoport] távozása után (ami 2013, ha nem tévedünk). A föld kormányaival is kapcsolatban állnak.
  • Plejádok: Részben ők alkották az emberi DNS-t. Ők annyira hasonlítanak az emberre, hogy közöttünk is járhatnának. Ők lesznek az egyik csoport, akik segítenek az emberiségnek a tudatváltás után.
  • Szoláris csoport
  • Angyalok, segítők: nem szokás őket földönkívülinek nevezni, és nyilván más sűrűségben léteznek.
“Negatív” csoportok

Róluk Kryon mondta, hogy “számos ilyen létezik”, akik luciferi filozófiát követnek. Azt is mondja, hogy ezek sokszor nem is tudnak a pozitívakról. Nem is kerül/áll velünk mindegyik kapcsolatba. Ők alsóbb tudati síkokon mozognak. Van, amelyik az ember érzelmeihez próbál hozzájutni. “Van ember, aki az ő lényük jegyeit viseli magán”. Egy mértékig beavatkozhatnak a rendszerünkbe, tehát befolyásolják a földi eseményeket. Magasról nézve ők is a karmánk alakulását/feloldását segítik elő. Általában kevesebb vagy nincsen bennük érzelem.

  • Félelemből táplálkozók is nagy számban léteznek.
  • Roswelliek és hasonlók, akik távolabbról jöttek, fogságba is estek, és kormányaink technológiájukat tanulmányozzák.

További fénymunkás csoportok

A Crimson Circle közvetített tagjai Tobias és Kuthumi (Geoffrey Hoppe által közvetített entitások) az összeeküvéselméletekről kiadtak egy hanganyag-sorozatot.
Ők a Shaumbra kifejezést használják a fénymunkásokra, és szerintük velejárója, hogy nem annyira foglalkoznak a földön levő negatívnak számító aspektusokkal, mint a világkormány, pénzrendszer, vagy elnyomás, egyszerűen azért, mert ez nem az ő feladatuk/küldetésük.

Kirael is arról számol be, hogy sokféle különböző entitás található felsőbb sűrűségekben, de még a harmadikban is. Az egyik a Sirius, ahonnan a földi lelkek egy része származik. Írásaiban többször is említi szerepüket a változásokban. Néhány magyarra fordított cikke itt található.

Drunvaló Melchizedek elég komplex történetet ad elő az emberiség múltjáról, amely részben egybevág az Egység törvénye által felvázolttal. Szerinte a Marsról érkezett entitások egy csoportja különböző téridő kísérletei következtében történt Atlantisz süllyedése, és a mostani (kb i.sz. 600 óta tartó) tudatszintcsökkenés. További részletek “Az élet virágának ősi titka” I.-II. kötetében találhatók.

Neale Donald Walsch a “Beszélgetések Istennel” trilógia szerzője. Az írásból kiderül, az univerzumban sok más civilizáció létezik, akiknél a társadalmi berendezkedés sokkalta fejlettebb és spirituális elvek alapján működik.

A Bashar entitás legrégebbi közvetítője Darryl Anka, aki egy ufó-élmény után kezdett el közvetíteni A Bashar entitás az ember és szürke népek keverékéből származik. Szerinte 5 ilyen generáció van és Bashar ezeknek a középsőjéből származik. Szerinte 2025-2030 van lehetőség a közzétételre, azaz egy első kapcsolatfelvételre, ami velük lesz és később más csoportokkal, amikor már az emberiség felkészült rá. Valamilyen földön kívüli életre utaló jelek viszont már előbb, ebben az évtizedben, nyilvánosságra kerülhetnek.

Sri Ram és Kira Kaa, akik egy angyali energiát közvetítenek, szerint Atlantisz a Marson volt ténylegesen, Lemúria pedig egy másik sűrűségben, azonban a Földre helyezték az emléküket, hogy a földi történelem részei legyenek. A földi népek sokféle csillagközi nemzetből, lélekcsaládból származnak.

Omnec Onecről külön oldalt írtunk.

… és még sokan mások, akiktől ezennel elnézést kérünk, hogy nem kerültek fel.